เกาหลีใต้เตรียมยื่นยูเนสโกขึ้นทะเบียน “7 วัดพุทธบนภูเขา” เป็นมรดกโลก \|

0
1181

เว็บไซต์ yonhapnew รายงานว่า เมื่อเดือนมกราคม 2017 เจ้าหน้าที่กองมรดกวัฒนธรรมแห่งเกาหลีใต้ เผยว่า กำลังเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์การยูเนสโก เพื่อขึ้นทะเบียนวัดพุทธ 7 แห่งที่ตั้งอยู่บนภูเขา เป็นมรดกโลก ภายในเดือนมกราคม

โดยวัด 7 แห่ง ได้แก่ วัดเบียวจู (Beopju) บนเขาซอนยี, วัดทงโด (Tongdo) บนเขายองชุค, วัดบูซุค (Buseok) บนเขาบองฮวาง, วัดบงจียอง (Bongjeong) บนเขาเชียนดอง, วัดมากอค (Magok) บนเขาแตฮวา, วัดเซโอนัม (Seonam) บนเขาโชเก และวัดแดฮึง (Daeheung) บนเขาดูรายุน

ทั้งนี้ ทางกองมรดกวัฒนธรรมฯได้เตรียมการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมาตั้งแต่ ค.ศ. 2013 รวมถึงจัดให้มีการประชุมและวางแผนการเจรจา ซึ่งองค์การยูเนสโกจะใช้เวลาทบทวนนาน 18 เดือน จึงจะประกาศมติสุดท้ายให้ทราบใน ค.ศ. 2018

1200px-Beopjusa_Temple_Stay_South_Korea 1. วัดเบียวจู (Beopju Temple)
เป็นวัดหลักในนิกายโชเก (นิกายหลักของพุทธศาสนาแบบเกาหลี) ตั้งอยู่บนเขาซอนยี ภายในอุทยานแห่งชาติซอนยีซาน จังหวัดชุงช็องเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 553 ยุคอาณาจักรชิลลา โดยภิกษุอุยซิน ภายในวัดประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย เจดีย์ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดและสูงที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวนมาก

Tongdosa-view_Cal-10  2. วัดทงโด (Tongdo Temple)
เป็นวัดหลักในนิกายโชเก ตั้งอยู่ที่จังหวัดคย็องซังใต้ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 648 ยุคอาณาจักรชิลลา โดยภิกษุชาจัง วัดนี้ถือเป็นวัดพระพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดแห่งพระรัตนตรัยของเกาหลี (มีอีก 2 วัดถือเป็นวัดพระธรรม และวัดพระสงฆ์) ภายในวัดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และคัมภีร์พระสูตรชุดแรก

buseoksatemplepic   3. วัดบูซุค (Buseok Temple)
เป็นวัดในนิกายหัวเหยียน (นิกายในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน) ตั้งอยู่ที่จังหวัดคย็องซังเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 676 ยุคพระเจ้ามุนมู แห่งอาณาจักรชิลลา โดยภิกษุอุยซาง ภายในวัดเป็นที่ตั้งของวิหารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของเกาหลี รวมถึงสมบัติชาติจำนวนมาก

Bongjeongsa-Yeongnamilbo    4. วัดบงจียอง (Bongjeong Temple)
เป็นวัดสาขาในนิกายโชเก ตั้งอยู่ที่จังหวัดคย็องซังเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 672 ยุคพระเจ้ามุนมู แห่งอาณาจักรชิลลา โดยภิกษุเนือนจิน แดดึก ศิษย์ของภิกษุอุยซาง ภายในวัดเป็นที่ตั้งของวิหารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี และสมบัติชาติจำนวนหนึ่ง

MAGOK-TEMPLE-IN-GONGJU-CHUNGNAM      5. วัดมากอค (MagokTemple)
เป็นวัดหลักในนิกายโชเก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุงช็องใต้ สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 640 ยุคอาณาจักรชิลลา โดยภิกษุชาจัง มีลำธารไหลตัดผ่านตัววัด ภายในวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์หิน 5 ชั้น ยอดเจดีย์ตกแต่งด้วยทองสัมฤทธิ์ตามแบบพุทธทิเบต ซึ่งนับเป็น 1 ใน 3 องค์ในโลกที่มีลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บสมบัติชาติจำนวนมาก

เซโอนัม     6. วัดเซโอนัม (SeonamTemple)
เป็นวัดในนิกายแทโก (นิกายย่อยในพุทธศาสนานิกายเซน) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชอลลาใต้ แรกเริ่มภิกษุเอโดะได้สร้างอาศรมขึ้นเมื่อค.ศ. 529 ต่อมาในค.ศ. 861 ภิกษุโดซอน กุกซา ได้สร้างวัดขนาดใหญ่ขึ้นแทน ภายในวัดมีมหาวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระศากยมุนี โดยมีเจดีย์หิน 3 ชั้น 2 องค์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ

Daeheung Temple       7. วัดแดฮึง (Daeheung Temple)
เป็นวัดหลักในนิกายโชเก ตั้งอยู่ที่จังหวัดชอลลาใต้ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 514 ยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี (คริสต์ศตวรรษที่ 4-9) โดยภิกษุเอโดหวาซัง ภายในวัดมีวิหารพระพุทธรูป 1,000 องค์ พระศรีอริยเมตไตรยประทับนั่งแกะสลักบนหน้าผาหิน เจดีย์หิน 3 ชั้นยุคราชวงค์ชิลลา เป็นต้น

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 194 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พิสุทธิ์)

Share Button