จีนพบศิลาจารึกพระสูตรโบราณ แปลโดยพระถังซัมจั๋ง

0
801

จีนพบศิลาจารึกพระสูตรโบราณ แปลโดยพระถังซัมจั๋ง
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร    จีน : เว็บไซต์ china.org.cn รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการค้นพบแผ่นศิลาจารึกโบราณ ซึ่งเป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” ฉบับแรกสุด ที่แปลโดยพระเสวียนจั้ง (พระถังซัมจั๋ง) ในเขตฝางซาน นครปักกิ่ง ประเทศจีน
พระเสวียนจั้ง
“ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” เป็นพระสูตรสำคัญยิ่งและเป็นที่นิยมในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานทั่วประเทศจีนและเอเชียตะวันออก และมีการตีความกันหลากหลาย แต่ฉบับที่แปลโดยพระเสวียนจั้งนั้น ถือเป็นหนึ่งในฉบับที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด

พระสูตรดังกล่าวถูกจารึกบนแผ่นศิลาในค.ศ.661 ก่อนพระเสวียนจั้งมรณภาพ 3 ปี ตามความคิดริเริ่มของพระจิงวาน ซึ่งกังวลถึงการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา อันเนื่องจากเกิดการต่อต้านพุทธศาสนาในยุคราชวงค์เว่ยเหนือ (ค.ศ. 386-557) และราชวงค์โจวเหนือ (ค.ศ. 557-581) ดังนั้นจึงได้อนุรักษ์พระสูตรนี้โดยจารึกบนแผ่นศิลาและเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งหนึ่งชานนครปักกิ่ง

จากนั้น บรรดาภิกษุในวัดได้นำพระสูตรอื่นๆอีกจำนวน 3,572 เล่ม มาจารึกบนแผ่นศิลาตามรอยบรรพบุรุษรวมทั้งสิ้นกว่า 30 ล้านคำบนแผ่นศิลา จนกลายเป็นหนึ่งในห้องสมุดศิลาจารึกที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน

Share Button