สังคหวัตถุ 4 โดย พระมหาบุญนำ อคฺคธมฺโม

0
426

ในช่วงถอดรหัสธรรมของสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสธรรมคำว่า  สังคหวัตถุ 4 ประการครับโดยรายการธรรมาภิวัตน์ได้รับเมตตาจากพระมหาบุญนำ อคฺคธมฺโม วัดชลประทานรังสฤษดิ์  จังหวัดนนทบุรี ท่านได้เมตตาจะมาถอดรหัสธรรมคำๆ นี้ให้เราได้ทราบกันครับ

สังคหวัตถุ เจริญพรดีมากคำถามนี้ เป็นหนึ่งในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้ด้วยว่าคนที่จะอยู่รวมกันบนโลกนี้สมควรที่จะมีสังคหวัตถุอย่างน้อย 4 ประการ ที่จะเป็นเครื่องผูกมัดใจคน หรือธรรมะที่ระดับผู้ที่ปกครอง หรือเจ้านายหรือหัวหน้าหรือผู้จัดการ ควรมีไว้เพื่อปกครองดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานนี่แหละสังคหวัตถุ 4 ข้อมีดังนี้

หนึ่งคือเรื่องของทาน การให้ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรง จะให้เป็นสวัสดิการให้เป็นโบนัสให้เป็นอั่งเปาหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นการผูกมัดคน คนพอได้รับสิ่งของนี่ ก็จะมีความรู้สึกว่า คนนี้ใช้ได้ เขาเรียกว่าใจถึงพึ่งได้ประโยคนี้เคยได้ยินไหม คนใหนใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ ไม่มีคนอยู่ด้วยหรอก เพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคใจถึงพึ่งได้ด้วย เพราะฉะนั้นคนมีหัวใจของการให้ รักการให้นี่ หรือดูแลลูกน้องอย่างดีนี่ ลูกน้องก็จะจงรักภักดีและก็จะอยู่กับเขาตลอด เพราะฉะนั้นจะผูกมัดลูกน้องให้ได้ต้องพุงใหญ่..ก็หมายความว่ามีเสบียงมาก เลี้ยงดูอย่างดีเลย เราเห็นนักการเมืองไหม นักการเมืองคนใหนดูแลลูกน้องดี เขาบริวารเขาก็มาก แต่ถ้าขี้เหนียวหน่อยเดี่ยวก็หมดแล้ว เพราะฉะนั้นใจถึงพึ่งได้นี่เรื่องของทาน ก็แบ่งปันช่วยเหลือลูกเดือดร้อน ภรรยาเดือดร้อน เขามาช่วยงานเรา เราก็สงเคราะห์เขา สงเคราะห์ไปถึงครอบครัว สงเคราะห์ไปถึงค่าเทอมลูกเขา สงเคราะห์ไปถึงค่ารักษาพยาบาลเขา นี่ถ้าจะเอาใจเขาให้ได้ ในเรื่องของทานนี่

ประการต่อมาปิยะวาจา วาจาดี การพูดจาที่อ่อนหวาน พูดจาแล้วไม่ไปทำร้ายน้ำใจไปตัดกำลังใจ นี่ สำคัญมาก  เป็นเจ้านายแล้วแต่ว่าพูดแล้วหมดกำลังใจ ไม่เคยชมไม่เคยแสดงความชื่นชมยกย่องสรรเสริญเลย ทำงานเหนื่อยแล้วมาถึงหมดกำลังใจ เพราะฉะนั้นใช้วาจาไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ชมเข้าไว้ ชมเข้าไว้ ยอย่องเข้าไว้ สรรเสริญเข้าไว้ไม่ได้เสียหายอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราเห็นไหม เราก็ชอบคนพูดเพราะไหม เราก็ชอบ เพราะฉะนั้นเราก็ชอบคนพูดเพราะ เขาก็ชอบคนพูดเพราะเหมือนกัน งั้นเราก็ชอบเหมือนกัน เราก็ต้องทำในสิ่งที่มนุษย์ชอบ ไม่ไปถากถางไม่ไปดูหมิ่น ไม่ไปดูแคลน ไม่ไปด่าทอ ไม่ไปซาบแช่งแต่ใช้คำไพเราะอ่อนหวานกับเขา เวลาจะใช้คนนี่เห็นไหม ใช้คำไพเราะใช่ไหม แล้วเราก็จะได้คนมาทำงาน ลองใช้คำหยาบลองดู ถามว่าใครจะมาล่ะ โคนันทะวิศาล นี่เห็นไหมเป็นงัย  โคนันทะวิศาลเป็นงัย เจ้าของขู่ด่าอย่างโน้นอย่างนี่ ยืนนิ่งเลยไม่ลากเกวียนเลยแต่พอพูดเพราะปั๊บลากเกวียนทันที นั่นขนาดเป็นสัตว์นะเป็นโคนะยังชอบคำสุภาพแล้วมนุษย์เราล่ะ ทำไมจะไม่ชอบคำสุภาพ

อัตถะจริยา  สงเคราะห์ญาติเราสงเคราะห์คนอื่นมามากแล้วเราก็ต้องสงเคราะห์ญาติพี่น้องด้วยไม่ใช่ว่าตัว  คนเดียวไม่สนใจใครแล้วแบบนี้อยู่ลำบาก ญาติพี่น้องเราก็ไม่ทิ้งถึงจะรวยแล้วก็อย่าลืมญาติพี่น้อง

สมานัตตา   วางตนเสมอต้นเสมอปลายเสม่ำเสมอเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ร่ำรวยแล้วไม่ลืมตัว ดังแล้วไม่ลืมตัว มีอะไรต่างๆแล้วไม่ลืมตัวทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เข้าหาได้ ไม่ใช่ว่าบางคนพอดังแล้ว ญาติพี่น้องไม่คบแล้วเพื่อนฝูงไม่คบแล้ว เข้าหายาก เข้าถึงยากแต่เรายังรักษาความเป็นเราอยู่เสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย นี้แหละเป็นหลักสังคหวัตถุในทางพระพุทธศาสนา ขอเจริญพร

Share Button